Lyrics to Znikam
Nie pytam ciê jak zaczac dzieñ schowany w ciszy modle siê mowi³a? mi ¿yj mowi³a? mi walcz co powiesz kiedy si³ mi brak Nie zdarzy³ siê cud zaczynasz sie baæ w koñcu widzê jak sprzedajesz mi fausz nie wierze choæ wiem samym spoj¿eniem t³umisz mój gniew nie wiem jak za pó?no na lêk tak zapomne wszystko zapomnieæ chcê Nie ma mnie razy 2 Podajesz mi dloñ zgadujesz me sny odwracasz wzrok gdy szukam prawdy pozna³em tw¹ twarz chcê wiedzieæ twój wstyd przez maskê u?miechu poczuc ³zy Nie zdarzy³ siê cud zaczynasz sie baæ w koñcu widzê jak sprzedajesz mi fausz nie wierze chozc wiem samym spojzeniem tlumisz moj gniew nie wiem jak za pozno na lek tak zapomne wszystko zapomniec chce Nie ma mnie razy 2 twym s³owom nie uwierzy juz nikt nie pytam ciê jak zacz¹c dzieñ odwracasz g³owe gdy szukam prawdy nie ma mnie nie wierze choæ wiem samym spojrzeniem t³umisz mój gniew nie ma mnie za po?no na lêk nie wierze choæ wiem zapomne wszytko 2 razy: nie ma mnie juz nie ma mnie
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind