Upadie Anioiy (Polish Version) Lyrics

Via Mistica

Fallen Angels

Lyrics to Upadie Anioiy (Polish Version)
Wygna¡cy niebios
Upad?e anio?y
Wzgardzone przez Boga
Wyklòte przez ludzi

Ukryci w ciemnociach
Chowamy oblicza
B?+dzimy pomiòdzy
Dobrem i z?em

Skazani
Na lòk, cierpienie
Zbyt dumni
By b?aga³ o lito³
Milczymy
A skrzyd?a nam krwawi+
Odciòte
Zmienione w g?azy
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind