Lyrics to To Nie Ptak
To Nie Ptak Video:
W kolorowej sukience krz¹ta siê
Raz po raz odwraca g³owê
U?miech ?le
Móg³by? przysi¹c ¿e
Widzia³e? wczoraj skrzyd³a jej
Jak je chowa³a pod sukienkê
Lecz ona

Ref:
To nie ptak czy nie widzisz?
To nie jest ptak
Ona to nie ptak
To nie jest ptak czy nie widzisz?

Kocham ciebie mówi ka¿dy jej ma³y ruch
Lecz ty w?ród kolorowych falban szukasz piór
Bo jeste? pewien ¿e
Wczoraj widzia³e? skrzyd³a cieñ
Dlatego klatkê zbudowa³e?
Lecz ona

Ref:
To nie ptak...

Tego dnia, gdy ciemno?æ skradnie serce ci
Ona w oknie bêdzie ?miaæ siê lecz przez ³zy
Rozpu?ci czarno?æ w³osów i
Zmieniona w kruka skoczy by
Za chwilê oknem tym powróciæ tu
lecz jako

Ref:
Rajski ptak bo tak chcia³e?
Jako rajski ptak
Rajski ptak
Jako rajski ptak bo tak chcia³e?!

Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind