Sound Check (Gravity) Lyrics

Gorillaz

Gorillaz

Lyrics to Sound Check (Gravity)
Sound Check (Gravity) Video:
Grab an a-a-a-a-a-on me
Never let me down, gently
Grab an a-a-a-a-a-with me
Never let me down, gently
No no no, grab a-a-a-a-a
Oh don't pull me down
Oh don't pull me down on me
Oh don't pull me down
Oh don't pull me down on you

Oh don't pull me down
Oh don't pull me down on me
Oh don't pull me down
Oh don't pull me down on you

Grab an a-a-a-a-a-on me
Never let me down
Yeah
Never let me down
No no no, grab a-a-a-a-a

Songwriters: ALBARN, DAMON/HEWLETT, JAMIE
Publisher: Lyrics © EMI Music Publishing
Powered by LyricFind