Lyrics to Slipperz
Slipperz Video:
I got you slipperz
I got you slipperz
And so much more
I got you slipperz
I got you slipperz
And so much more

I got you slipperz
I got you slipperz
And so much more
I got you
I got you
I got you
I got you so much more

I got you slipperz
I got you slipperz
And so much more
I got you slipperz
I got you slipperz
And so much more

Turn my game on
Turn my game on

I got you slipperz
I got you slipperz
I got you slipperz
And so much more
I got you slipperz
I got you slipperz
I got you slipperz
And so much more

I got you
I got you
I got you
I got you so much more
I got you
I got you
I got you
I got you so much more
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind