Lyrics to Sheba
Sheba Video:
Sa-Na Gha-E E-Goo Ga-Ka E-Ge Ga-Ka Wroo
E-Ge Ga-Ka Wroo-Goo Goo Goo
Sa-Na Gha-E E-Goo Ga-Ka E-Ge A-Ka Wroo
E-Ge Ga-Ka Wroo-Goo Ga-Ga
Sa-Ga Oo-Goo We Ga-Noo Sa-E-Ga
Oo-Goo Wa-Ga Ga-Ka We Sa-Noo Se-Ya
Wa-Ga Oo-Goo We Ga-Noo Sa-E-Ga
Oo-Ga Ga-Ga Wa-Ka We Sa-Noo Se-Va
Na Ga-Ka Oo-Goo We Ga-Noo Da-Ya
Ga Wa-Ga Ga Oo-Goo We Wa Na De-Ya
Gha-E

Sa-Na Sha-E E-Goo Gam-Ma E-Ge Gan-Na Wroo
E-Ge Gan-Na Wroo
Wroo-Goo Sa-Na Sha-E E-Goo Gam-Ma E-Ge Gan-Na Wroo
We-Ge Gan-Na Wroo
Gan-Na Sa-Na Ghoo Noo We Ga-Na Sha-We-Ga
Wroo Noo Na-Na Wa-Ga
We Sa-Nu Sa-Va
Sa-Na Shoo-Noo Ne Ga-Noo Sha-We-Ga
Wroo-Goo Wan-Na Wa-Ga We Sa-Noo Sa-Wa
Wa Wa-Ga Who Goo We Wa-Ga Ghe-A
Ga Wa-Ga Gan-Na Wroo Goo We Wa-Ga Ghe-A
Ga-E-A-Ga Ga-E E-Goo Sa-Na Wa-Ma Sa-Na Wroo
Ga-Na- Sa-Na Wam-Ma Goo-Noo
Wa-Ma Gha-E E-Goo Sa-Na
Wa-Ma Ga-Na Wroo Noo Sa-Ya-Noo Sa-Ya-Noo
Sa-Na Wroo Goo Wran-Ne Wra-Na Wroo Goo Dan Da Da-E
Da Ya Who Da
Sa-Na Nroo Goo Nra-Na Nra-Ma
Hroo Goo Dan Dar Da-E Da-Ya-Hoo Da-Ya-Hoo
Sa-Na Sa-E E-Goo Ga-Ma Wa-Ga Ga-Ma Wroo
Wa-Ga Ga-Ma Wroo
Oo-Noo Sa-Na Sa-E E-Goo Ga-Ma Wa-Ga Ga-Ma Wroo
Wa-Ga Ga-Na Wroo
Ga-Na Sa-Na Wroo Noo Wre Ga-Noo Sa-We-Ga
Wroo Goo Wa-Na Wa-Ga We Sa-Noo Sa-Wa
Sa-Na Wroo Goo We Ga-Noo Sa-We-Ga
Wroo Goo Wra-Ma Wa-Ga We Sa-Noo Sa-Va
Wra Wa-Ga Wroo Goo We Ga-Ga Ge-A
Ga Wra-Ga Gam-Ma Wroo Goo We Ga-Ga Ge-A
Ga-E-E-Ga Ga-E-E-Goo Sa-Na Wa-Ma Sa-Na Wroo
Wa-Ma Sa-Na Ra-Ma Goo Noo Ra-Ma
Ga-E-E-Goo Sa-Na Wa-Ma Ga-Na Wroo
Wa-Ma Ga-Na Sa-E-Ya-Noo
Sa-Na Wroo Goo Nra-Ne-Ra-Ma
Nroo Goo Dan Da Da-E Da-Ya Hoo Ga
Sa-Na Nroo Goo Nre-Ne-Ra-Ma
Nroo Goo Dan Da Da-E Da-Ya-Hoo Da-Ya-Hoo
Sa-Na Sa-E E-Goo Ga-Na We-Ge-Ga-Na Wroo
We-Ge-Ga-Na Wroo
Hroo-Noo Sa-Na Sa-E E-Goo Ga-Ma E-Ge Ga-Na Wroo
E-Ge Ga-Na Wroo
Hroo-Goo Sa-Na Sa-E E-Goo Ga-Ma E-Ge Ga-Na Wroo
E-Ge Ga-Na Wroo
Nroo-Noo Sa-Na Sa-E E-Goo Ga-Ma E-Ge Ga-Na Wroo
E-Ge Ga-Na Wroo
E-Ge Ga-Na Wroo
E-Ge Ga-Na Wroo
Songwriters: OLDFIELD, MIKE
Publisher: Lyrics © EMI Music Publishing
Powered by LyricFind