Lyrics to Shanti Mantra
Shanti Mantra Video:
Sahana vavatu saha no bhunaktu
Sha viryam kara va vahai
Tejaswina vadhi tamastu ma vidisha vahai
Om Shanti, Shanti Shanti

Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind