Pwens Chawman Lyrics

Misié Sadik

A Kè Wouvè

Lyrics to Pwens Chawman
Pwens Chawman Video:
Oh oh !! Yeah yeah !!


REFRAIN :

An sav byen kè an pa pawfè, an pépa pwomèt vou sa an enkapab fè
Tibwen pliss tandress, sa sé ti afè
Men an péké jen on pwens chawman tou a fè
An sav byen kè an pa pawfè, an pépa pwomèt vou sa an enkapab fè
An ja fè éfo ben bondyé sèl, ki ka vwè
Ki jan tristès aw ka fè mwen viv on kalvè

Lèw vwè an ni moral a zéwo, an sav sé vou ki la
Pa fè dézod, pa palé mwen dé zod ki lov
Kopen kopine, mari et femme é pilote copilote gyal !
An ja palé baw, é an téké pilong
Pass, nou ja twapé histoiw é (.. ) dèpi long timt
Nou ja trévèsé lé plèn, é monté lé montagn
Nou sav fè on sèl foss fizik é mantal
On puzzle endémontab

Pa konpwann an ensanzib lè'w vwè dlo ka koulé an zyé aw
Mè ou vlé just pran tèt an mwen, an vé a rantré an jé aw
Arété kouté sa tout moun ka vin rapoté baw
Mwen an raché tchè mwen, an dépozé'y an pyé aw
An sé will Lion aw doudou , will black Man aw Doudou
Kenbé mwen opré aw, pa lapen babyé pou mwen pé pasé a kat volonté aw
Sa pa bon pou nèw an mwen, sa pa bon pou santé aw
Le piw sé kè san vou, an kon nèg san tanbou
Kon laustrali san kangourou
Kon latinos san tango
Nou ké kon chyen é chat
An kontan dèpi an tann vou, sa té pli difisil dè palé, ki dè awann vou

REFRAIN :

An sav byen kè an pa pawfè, an pépa pwomèt vou sa an enkapab fè
Tibwen pliss tandress, sa sé ti afè
An péké jen on pwens chawman tou a fè
Men an sav byen kè an pa pawfè, an pépa pwomèt vou sa an enkapab fè
An ja fè éfo ben bondyé sèl, ki ka vwè
Ki jan tristès aw ka fè mwen viv on kalvè

An ja vini pliziè fwa, pou mwen pé diw sa jantiman
Kè fanm ka palé dè nonm aw, mè kèw pé domi twankilman
Ou sé motivation an mwen en, sé vou an chwazi pou akonpagné mwen, si rout an mwen, girl
Kè an mwen organe, kè an mwen enstriman
I fè on ti mélodi baw, pou vi aw pa manké piman
Ou sé enspirasyon an mwen, sé vou kè mwen chwazi pou pé poté ti moun an mwen

REFRAIN :

An sav byen kè an pa pawfè, an pépa pwomèt vou sa an enkapab fè
Tibwen pliss tandress, sa sé ti afè
An péké jen on pwens chawman tou a fè
Men an sav byen kè an pa pawfè, an pépa pwomèt vou sa an enkapab fè
An ja fè éfo ben bondyé sèl, ki ka vwè
Ki jan tristès aw ka fè mwen viv on kalvè

(Merci à Rozanna97 pour cettes paroles)
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind