Pieprzê Ciê Miasto Lyrics

Maria Peszek

Miasto Mania

Lyrics to Pieprzê Ciê Miasto
Pieprzê Ciê Miasto Video:
Pieprzê ciê miasto
Twoje krwawe dzieje
Bledn¹ gdy dnieje
Pieprzê ciê miasto
W tobie sobie mieszkam
Co nie znaczy
Ze spieprzam
Lub ¿e siê dobrze tu czujê
Po chuje

Pieprzê ciê miasto
Chodzê w³asnymi drogami
A ty mi je wyznaczasz
Swymi przystankami

Pieprzê ciê miasto
Jesteœ jak stare ciasto
Miasto-paso¿ycie
Pieprzê ciê nad ¿ycie
Ale te¿ nie widzê
Innego miast ciebie
Wiêc pieprzê ciê miasto czule
Bo jesteœ moim miastem
Któremu znów wrzasnê
Pieprzê ciê miasto
Pieprzê ciê miasto
Pieprzê ciê miasto
Pieprzê ciê miasto

Truje mnie miasto
Upija mnie miasto
Przera¿a mnie miasto
Zachwyca mnie miasto
Zabija mnie miasto
I wskrzesza mnie miasto i
Pieprzê ciê miasto
Pieprzê ciê miasto

Mania z miasta
Miasto mania
Maniakalna
Horrendalna
Absurdalna
£atwopalna
Absurdalna
£atwo
Pieprzê ciê miasto
Pieprzê ciê miasto
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind