Lyrics to Peace Like A River
I’ve got peace like a river
I’ve got peace like a river
I’ve got peace like a river
In my soul
I’ve got peace like a river
I’ve got peace like a river
I’ve got peace like a river
In my soul

I’ve got joy like a fountain
I’ve got joy like a fountain
I’ve got joy like a fountain
In my soul
I’ve got joy like a fountain
I’ve got joy like a fountain
I’ve got joy like a fountain
In my soul

Singing Oh Lord

I’ve got love for my Savior
I’ve got love for my Savior
I’ve got love for my Savior
In my soul
I’ve got love for my Savior
I’ve got love for my Savior
I’ve got love for my Savior
In my soul
I’ve got peace like a river
I’ve got peace like a river
I’ve got peace like a river
In my soul
I’ve got peace like a river
I’ve got peace like a river
I’ve got peace like a river
In my soul

Singing’ O Lord