Lyrics to Paradis
An rété évèw ou byen vwè an pa jenmen pati
An té vlè kè ou fiew dè mwen
Ou toujou kembé élwaniyé a tou sa ki bad trip
An sav ou ké pli bèl demen
Yo ka di é répété kè ou sé on paradi
Ni sa ki préféré vwèw dè lwen
An ka santi kôlè n oh ti péyi an mwen

Si ni on biten kip é fè mwen vine agresif ,
sé dè tann an ki manniyè sewten moun ka palé dèw
Sa paka fè ayen si yo ka di an patétik ,
Sé paskè imaj la yo ka baw la pakay èvèw

Yo di ou chanjé , pon moun pépa fè ayen pouw
Men chak fwa an lévé ,sé vou ka bô mwen an lè jou
Yo diw danjéré , yo exajéré, sa ja few pléré
Dè vwè pitit aw ka pwan alé san rètou

An ja vwè éfo , an ja vwè éfô ou ka fouwni
Menm la sa pakay an ni lempwesiyon ou ka souwi
Yo ja sali nom , pawfwa yo pa menm sav ka pou di
Yo pa menm désolé , non

Nou ja maché baw , nou ja maché baw nou ja kouwi
Ni sa ki pli bel kiw men an didan yo ka pouwi
An sav ou ni défo , an sav ou ni défo an sav ou ni
Men a paw ki pli mové , non

ou bèl ou bèl ou ka pôté dé habi coloré
ou majisièn ou kapab dè mété on po doré
lè yo ka di mwen an two lié aw
reprézantéw é ti coté chiré aw
an toujou honoré

asé palé an mal dè péyi an mwen
a fos nou choubouléy , jod la i an penn
mé zanmi fo nou ban nou lanmen
an déwo é an didan , tan kè an ké vivan

séké péyi an mwen
a fos nou choubouléy , jod la i an penn
mé zanmi fon nou ban nou lanmen
an déwo é an didan , tan kè an ké vivan
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind