O Wzgardzicielach Ciała Lyrics

Casus Belli

Kalos Kai Agathos

Lyrics to O Wzgardzicielach Ciała
O Wzgardzicielach Ciała Video:
Człek ocknięty i uświadomiony rzecze:
Ciałem jestem na wskroś i niczem ponadto
Zaś dusza jest tylko słowem na coś do - ciała należącego

Ciało jest wielkim rozumem
Mnogością o jednej treści
Jest wojną i pokojem, jest trzodą i - pasterzem.
Narzędziem twego ciała jest twój mały - rozsądek,
Bracie mój, który zwiesz duchem.
Narzędziem jest on i igraszką twego - wielkiego rozumu.

"JA" powiadasz i chełpisz się z tego słowa,
Lecz rzeczą większą - w co wierzyć nie- chcesz -
Jest twe ciało i jego wielki rozum,
Ono nie mówi: "JA", ono "JA" czyni.

Poza twemi myślami i uczuciami, bracie - mój,
Stoi władca potężny, mędrzec nieznany -
Zwie się "Ty Sam"
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind