Nkosi Sikelel IAfrika Lyrics

Nationalhymne

Non-album songs

Lyrics to Nkosi Sikelel IAfrika
Nkosi Sikelel IAfrika Video:
Nkosi sikelel `iAfrika Maluphakanyisw? uphondo lwayo Yizwa imithandazo yethu Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo Nkosi sikelel `iAfrika Maluphakanyisw? uphondo lwayo Yizwa imithandazo yethu Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo Morena boloka setjhaba sa heso O fedise dintwa la matshwenyeho Morena boloka setjhaba sa heso O fedise dintwa la matshwenyeho O se boloke, o se boloke?setjhaba sa heso Setjhaba sa Afrika O se boloke, o se boloke?setjhaba sa heso Setjhaba sa Afrika Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo Nkosi sikelel `iAfrika Maluphakanyisw' uphondo lwayo Yizwa imithandazo yethu Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo Morena boloka setjhaba sa heso O fedise dintwa la matshwenyeho Morena boloka setjhaba sa heso O fedise dintwa la matshwenyeho O se boloke, o se boloke setjhaba sa heso Setjhaba sa Afrika O sa monja(5x) Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo O sa monja(5x) Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind