Lyrics to Nescia Sule
Nescia Sule Video:
(voltarelli - voltarelli - sirianni - de siena)

Nu fiore ca nun fiorisce e si ribella
N'occeddu ca nun vula e resta 'nterra
Na fimmina riserva l'attenzione
'ppe l'ominu ca canta 'na canzuna
po' dire cose belle e quanto pensa
po' fare male oppure è sempre uguale
tantu d'amure si po' linchiere la vucca
quantu'ntru ventu amure si 'innì jetta
bruttu bello
jancu nivuru
drittu stortu
curtu longo
uno due tre quattro
e sempre a mia tocca
nescia sule mi sentu a guerra 'ntra
si mani e allura noo
nescia sule ca' 'ntra si mani tegnu a
guerra scura noo
Na maschera brillante m'ha rapito
nu mantu nivuru po' ma cummogghiatu
cum'era tempo arreti e mo' è ru stessu
a vecchia ti 'mbriaca e ti fa fissa
nu corpo 'ntra su pettu m'ha acchiappato
nun c'è rimedio 'ppè sta fucilata
destino amaro 'nterra stivaliatu
mi'nnì ste jenno e signo ancora azato
bruttu bello
jancu nivuru
drittu stortu
curtu longo
uno due tre quattro
e sempre a mia tocca
nescia sule mi sentu a guerra 'ntra
si mani e allura noo
nescia sule ca' 'ntra sa vita c'è ra
guerra e allura noo
nescia sule ca' 'ntra si mani tegnu a
guerra scura noo
nescia sule ca c'è ra guerra ntra sa
vita e allura noo
a pace e ru silenzio 'ntra na botta
il cambiamento giusto 'ntra na morte
distruggere per poi ricominciare
attento a nun ti fare cancellare
belle brutte
janchi nivuri
dritte stortu
curte longhe
unu rue tre quattru
e sempre a mia tocca
nescia sule mi sentu a guerra 'ntra
si mani e allura noo
nescia sule ca' c'è ra guerra 'ntra sa vita
e allura noo
nescia sule ca' tegnu a
guerra 'ntra si mani e allura noo
nescia sule ca 'ntra sa vita c'è ra
guerra scura noo
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind