Malibu Interlude Lyrics

Surfaces

Pacifico

Lyrics to Malibu Interlude
Tell me somethin' I don't know about ya
Somethin' that nobody's ever heard
Tell me somethin' I don't know about ya
And I promise I won't say a word

Tell me somethin' I don't know about ya (Tell me something baby)
Somethin' that nobody's ever heard
Tell me somethin' I don't know about ya
And I promise I won't say a word