Loss Mer Danze Lyrics

Kev (DE)

Non-album songs

Lyrics to Loss Mer Danze
Woah-oh
Woah-oh
Woah-oh-oh
Woah-oh
Woah-oh
Woah-oh-oh

Mer kann et kaum jläuve
Wie vill ne Minsch nur nohdenke kann
Üvver alles un jede Driss
Weed dä Kopp zerbroche
Doch ejal, wat mer versök
Et es kein Besserung en Seech
Letzte Chance, alles oder nix

Loss mer danze, woah-oh
Loss mer singe, woah-oh
Denn et Lääve, woah-oh
Es zo koot, um traurig zo sin (Um traurig zo sin)
Loss mer danze, woah-oh
Loss mer singe, woah-oh
Denn et Lääve, woah-oh
Es zo koot för e lang Jeseech (Koot för е lang Jeseech)

Ne joot jemеinde Rot
Es: „Denk dich nit kapott“ (Denk dich nit kapott)
Lass der Buch ens jet entscheide
Doch dat deith et nit bei mir
Muss me'm Kopp ens durch de Wand
Dann es en Besserung en Seech
Letzte Chance, alles oder nix

Loss mer danze, woah-oh
Loss mer singe, woah-oh
Denn et Lääve, woah-oh
Es zo koot, um traurig zo sin (Um traurig zo sin)
Loss mer danze, woah-oh
Loss mer singe, woah-oh
Denn et Lääve, woah-oh
Es zo koot för e lang Jeseech (Koot för e lang Jeseech)

Woah-oh
Woah-oh
Woah-oh-oh

Loss mer danze, woah-oh
Loss mer singe, woah-oh
Denn et Lääve, woah-oh
Es zo koot, um traurig zo sin (Um traurig zo sin)
Loss mer danze, woah-oh
Loss mer singe, woah-oh
Denn et Lääve, woah-oh
Es zo koot för e lang Jeseech (Koot för e lang Jeseech)