Lyrics to Kureyuku Hitotose
Kureyuku Hitotose Video:
haru keki yama no ha i wa ochi te toki nagareshi nagori tsugenu mare kashi kame more ni shibashi wa iko wan kureyuku hitotose taemanaki megumi yo dataen izakozorite hate na kimi sora ni hoshi ukabi yo o michibiku shirube o nasu mayo ishiwa ga michi ni mikami wa shime san kureyuku hitotose tokoshie no shiawase inoran izagozorite shizu keki yuube ni yume yasuku shu wa amaneku mamorita mou ama narumi tsukai wa shinabe o kaga den kureyuku hitotose uruwa shiki ashita yo mukaen izakozorite
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind