Lyrics to Kol Nidre
Kol Nidre Video:
Kol Nidre veesore vacharome
V'konome v'chinuye v'kinuse
Ushvu Ushvu os dindarno
mi Yom Kippurim se ad Yom Kippurim

Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind