Kojo No Tsuki Lyrics

Scorpions

Tokyo Tapes

Lyrics to Kojo No Tsuki
Kojo No Tsuki Video:
Music: R.Taki
Lyrics: B.Tsuchii
Arranged by: "Scorpions"

Haru koro no hana no en
Meguru sakazuki kagesashite
Chiyo no matsu ga e wakeideshi
Mukashi no hikari Ima izuko
Mukashi no hikari Ima izuko

Aki jinei no schimo no iro
Nakiyuku kari no kazu misete
Uuru tsurugi ni terisoishi
Mukashi no hikari ima izuko

Ima kojo no yowa no tsuki
Kawaranu hikari ta ga tame zo
Kaki ni nokoru wa tada kazura
Matsu ni uto wa tada arashi

Tenjokage wa kawaranedo
Eiko wa utsuru yo no sugata
Utsusan toteka ima mo nao
Ah! Kojo no yowa no tsuki

Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind