Karolinens Bön Lyrics

Sabaton

Carolus Rex

Lyrics to Karolinens Bön
Karolinens Bön Video:
Bortom Svea rikes gränser
Hörs ett kall från ovan jord
Följer kristendomens regler
Offensivens man, soldat i Jesu namn

För fränder, fosterland och konung
Genom elden skall han gå
Opåverkad inför ödet
Möter döden för sin religiösa tro

In i striden genom ett kulregn, Herrens vilja ske
In i striden går han på led

Tills han vitögat ser karolinen marscherar fram
Lade sitt liv i Guds han för sin konung och fosterland
Tills han vitögat ser karolinen marscherar fram

Moral och religion förenar
Mod och brödraskap består
Att smäda Guds namn, möta döden
Offensivens man, soldat i Jesu namn

Fader Vår, som är i himmelen
Helgat varde ditt namn
Tillkomme ditt rike
Ske din vilja,
Såsom i himmelen så ock på jorden
Giv oss idag vårt dagliga bröd
Och förlåt oss våran skuld

Fram, går som en man
En hel armé marscherar på led
Rädslan de glömt Herren har dömt
Redo att livet ge
När konungens här
Fienden ser med hissat baner
Rädslan de glömt Herren har dömt
Hör hur de ber sin bön


English: The Caroleans Prayer

Far beyond their nations' borders
There's an army on the march
For religion, kng and glory
In the name of Christ their enemies chastise

Taking orders from the heavens
Through hostile fire they will march
Unaffected by the volleys
Facing death their faith will keep their fear at bay

Into battle facing the fire, Lord thy will be done
Into battle walk in a line

See the white in their eyes, Caroleans are marching on
Put their lives in God's hand for their kingdom and fatherland
See the white in their eyes, Caroleans are marching on

Morale and discipline unites them
A common faith to keep them strong
Always on their way to heaven
In the name of Christ their enemies chastise

Fader vår som är i himmelen helgat varde ditt namn
Tillkomme ditt rike ske din vilja
Såsom i himmelen så ock uppå jorden, ge oss bröd ock idag
Och förlåt oss våran skuld

Fader vår, som är i himmelen
Helgat varde ditt namn
Tillkomme ditt rike
Ske din vilja,
Såsom i himmelen så ock på jorden
Giv oss idag vårt dagliga bröd
Och förlåt oss vårans skuld

Ahead, facing the lead
An army of Swedes, performing God's deeds
Showing no fear, their judgement is near
Making their sacrifice
When the king and his men
Their enemies sight, prepare for the fight
Banners held high, ready to die
Hear how they praise the Lord
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind