Lyrics to Joker
Joker Video:
hajime mashou ka showtime
utsukushi kimi wo shoutai
hitotsu Game wa dodai?
kimi no jikan wo chodai
Rule book wa ryokai?
nasuke muyou hajouai
kimi wa hashii no choai
Penalty wa show ga nai
tokei no hari wo gyakuni
mawashi temo modore nai
Gard wa mou temedo niwa nai nosa
Joker...
nurete hitomi no shoujo
Joker...
yureta sekai no choukou
Joker...
nieta yukai na joukyou
Joker...
kieta futari no shoujo
kimi ni sekai
wo shoukai
yami wa jukai ni youkai
sudeni kitai ha rinkai
ima no kibun wa doudai?
musou no ai wo gyakuni
atae temo kowase nai
Gard wa mou temoto niwa nai nosa
Joker...
Joker...
Joker...
Zurete hikari wo choukou
Joker...
sureta ikari wo youjou
Joker...
fureta shitai wo choukyou
Joker...
kireta futari no hyoujou
Joker...
nureta hitomi no shoujo
Joker...
mie ta shikai no myoujou
Joker...
nie ta yukai na joukyou
Joker...
nige ta futari no shoujo
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind