Lyrics to It's Getting Late
It's Getting Late Video:
Genlè aswè a l' resi pi du (pi du)
Kè mwen sonje w jistan li febli (li febli)
Sa fè 3 jou Cherie m'pa dòmi (dòmi)
Mwen santi mwen pèdu yon zanmi m
Ooo bebe
Li fè 3zè m'poko ka dòmi (dòmi)
Oke m' dakò wi m' te mal aji (aji)
Pafwa pawòl yo konn mal soti Cherie
Pa fache, padone m, pa kite m nooo

It's getting late...
Ooh ooh... It's getting late, late, late, late, late
Ou okupe panse m, sem, sem, sem, sem
M' anvi w bò kote m, tem, tem, tem, tem
M'anvi touche w, m'anvi w touche m
It's getting late, late, late, late, late
Ou okupe panse m, sem, sem, sem, sem
M' anvi bò kote w, tew, tew, tew, tew
M'anvi touche w, m'anvi w touche m

Gadon sware ki vin pou mwen Bondyeu
Lè l'pa kotem m'pa gen dòmi nan je
Gadon sware ki vin pou mwen Bondyeu...
Bondyeu Bondyeu

Punisyon sa m'pa vle l
Mwen pa kab supòte l
Ti kè m paka pran l ankò Vye fache sa m'pa vle l
Fon ti modernize
Ti kè m paka pran l ankò Gadon sware ki vin pou mwen
Bondyeu
Lè l'pa kotem m'pa gen dòmi nan je
Gadon sware ki vin pou mwen Bondyeu...
Bondyeu Bondyeu

Punisyon sa m'pa vle l
Vye mouvman sa m'pa vle l
Ti kè m paka pran l ankò Jwèt timoun sa m'pa vle l
Fon ti modernize
Ti kè m paka pran l ankò It's getting late, late, late,
late, late
Ou okupe panse m, sem, sem, sem, sem
M' anvi bò kote w, tew, tew, tew, tew
M'anvi touche w, m'anvi w touche m
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind