Lyrics to ik wil
ik wil Video:
Oas ge moar keun paazen op vertrekke

oas ge moar keun klappe van vuursgoan,

oas ge moar keun zegge: " 't es al loate",

e'k liever dadde zwaagt, edde maa verstoan.

Dus loat de loatsten bus moar raaie, de lucht es uit,

de nacht es joeng. G'et iets en 'k zoe't geire kraage,

't es taat om ietskes mier te doen.'k Wil dadde blaaft, 'k wil u hier baa maa,

'k wil dadde recht in maan uuge kaakt en stil tege maa zegt:

"ik wil u guul de nacht", ik wil...We zoeme beter van malkoar geniete

nu damme joeng en schuune zijn,

nu damme nog courage ein, nu damme nog capabel zijn.

We keune 'm alle standses uitprobere,

toeren uitsteke mee ons laaf,

'k keun u noar de zevesten hemel sture

oas ge vandenoavet blaaft.'k Wil u hier baa maa,

'k wil dadde recht in maan uuge kaakt en stil tege maa zegt:

"ik wil u guul de nacht", ik wil...Oas ge moar keun paazen op vertrekke

oas ge moar keun klappe van vuursgoan,

oas ge moar keun zegge: " 't es al loate",

e'k liever dadde zwaagt, edde maa verstoan.

Dus loat de loatsten bus moar raaie, de lucht es uit,

de nacht es joeng. G'et iets en 'k zoe't geire kraage,

't es tlaat om ietskes mier te doen.
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind