Lyrics to Herr Holger
Herr Holger Video:
Fru Tala hon drömde en dröm i natt
Vak upp här är en god tid
Att den rike herr Holger han skulle ge tappt
Den rike herr Holger

Jag drömde jag drömde om vår gångare grå
Han bar dig till tinget du dödde där uppå
Min kära fru Tala du säg icke så
Dina drömmar kan väl vakna om en åtta år

De stötte på dörren med stänger och spjut
Är herr Holger här inne så skall han här ut
Herr Holger han talte till svennerna två
I läggen gullsadeln på gångaren grå

När som de var komna till Köpenhamn
Der ståndar kung Kristian på hvitan den strand
I varen välkommen herr Holger till mig
Herr Holger herr Holger det kostar ditt lif
Kung Kristian klippte det hufvudet af
Så blodet det neder till fötterna rann
När fru Tala fick se hennes herre var lik
Så domnas hon under skarlaknen hvit
Herr Holger blev grafven när klockan var tolf
När klockan var elfva så kom han igen
Han klappar på dörren med fingrarne små
Fru Tala stig upp dra låsarne frå
Med ingen så hafver jag stämma utsatt
Och ingen så släpper jag in uti natt
Min kära fru Tala gif bonden sin ko
För i helvete der är så svårt att bo

Fru Tala gif Romman och Skromman igen
För i helvete är så svårt att brinna för din vän
Nej om jag så skulle i helvete som svan
Så vill jag ej blifva utfattig försann

Far du i helvete med svennerna dina
vak upp här är en god tid
Så kommer jag efter med möerna mina
Den rike herr Holger

(Dank an M.M. für den Text)
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind