Lyrics to Hello Goodbye
Hello Goodbye Video:
You say yes,(YEAH!)
I say no,(NO!)
You say stop,
I say go, go, go.

Oh no.

You say goodbye and I say hello, hello, hello.
I don't know why you say goodbye I say hello, hello, hello.
I don't why you say goodbye I say hello.

I say high,
you say low.
You say why, (why!)
and I say I don't know.

Oh no.

You say goodbye and I say hello, hello, hello.
I don't know why you say goodbye I say hello, hello, hello.
I don't know why you say goodbye I say hello.

W-w-why do you say goodbye, goodbye.

Oh no.

You say goodbye and I say hello, hello, hello.
I don't know why you say goodbye I say hello, hello, hello.
I don't know why you say goodbye I say hello, hello, hello.
I don't know why you say goodbye I say hello.
Goodbye,

Hello.

Ooohhh!

Heyla, hello, hello, ah

Heyla, hello, hello, ah

Hello, hello, hello, ah

Heyla, hello, hello, ah

Heyla, hello, hello, ah

Heyla, hello, hello, ha
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind