Lyrics to Hello, Goodbye
Hello, Goodbye Video:
You say yes, I say no.
You say stop and I say go go go, oh no.
You say goodbye and I say hello
Hello hello
I don't know why you say goodbye, I say hello
Hello hello
I don't know why you say goodbye, I say hello.
I say high, you say low.
You say why and I say I don't know, oh no.
You say goodbye and I say hello
hello hello
I don't know why you say goodbye, I say hello
hello hello
I don't know why you say goodbye
I say goodbye.
Why why why why why why do you say goodbye goodbye, oh no?
You say goodbye and I say hello
Hello hello
I don't know why you say goodbye, I say hello
Hello hello
I don't know why you say goodbye, I say hello.
You say yes, I say no,
You say stop and I say go go go, oh no.
You say goodbye and I say hello
Hello hello
I don't know why you say goodbye, I say hello
Hello hello
I don't know why you say goodbye, I say goodbye
Hello hello
I don't know why you say goodbye, I say hello hello
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind