Lyrics to Hanna
Hanna Video:
In Swedish (original language):
*******************************

Visst finns det dagar
som jag kan vara snäll,
och låtsas som förut.

Och visst finns det dagar
som det kan göra ont
att se dig ramla häromkring.

Det fanns en kärlek,
men den har brunnit ut;
Du fick för stor del av mitt liv,
jag kunde inte andas tillslut.

Du säger att du minns
och att det känns som igår,
Men det var för länge sen
för att ens komma ihåg.

Och jag som trodde jag var kvar,
jag har börjat på nytt;
Det vet jag när jag ser dig,
vart har du tagit vägen.

Jag gav upp för länge sen.
Jag gav upp för länge sen.

Du är kvar med samma folk,
kvar med samma man,
lever kvar i samma damm,
och du går i samma kläder.
Blir glad av samma rus,
som en lögn i vackert väder
i ett övergivet hus.

Det är att leka med eld
när du drar upp det här igen,
för du ser i mina ögon
att jag försvann för länge sen.

Det finns ingen att behaga,
inget att förklara,
inget att försvara,
jag gav upp för länge sen.

Jag gav upp för länge sen.


English translation:
********************

Certainly there are days
where I can be nice,
and pretend as before.

And certainly there are days
that it can hurt
to see you stumbling around here.

There was a love,
but it has burned out;
You got too much of my life,
I couldn't breathe in the end.

You say that you remember
and that it feels like just yesterday,
but it was too long ago
to recall.

And here I thought I was left,
I have started anew.
I know, when I see you,
where you have gone.

I gave up long ago.
I gave up long ago.

You're still with the same people,
still with the same man,
(You) live in the same pond,
and you wear the same clothes.
(You) are pleased by the same buzz (lit: intoxication)
like a lie of beautiful weather
in an abandoned house.

It is playing with fire
when you come up around here again,
for you see in my eyes
that I lost long ago.

There is no one to please,
nothing to explain,
nothing to defend,
I gave up long ago.

I gave up long ago.
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind