Gives You Wings Lyrics

AciD FLavoR

Non-album songs

Lyrics to Gives You Wings
Gives You Wings Video:
Gives you wings

Toshiwo kasaneru tabini
Suriko maretajo wo shiki
Darekaga satane da orino nakade

Sûto akogale teita
Owozola omawu to ini
Shiuu dakega subete to
Omoroga

Sare irumo domano
Nari hitotsu monai
Boko mademo suzuku
Butai de
Jowo shôkiru uwo
Saga shiteto ikamu
Dare yorimo dakaguto oku we

Mogeru no harewo hiroge
Susuu deyuku mida iie
Bokia reruwa rashi mokoe te uku
Mogeru no sorawo mi age
Susuu deyuku mira iie
Omoi nomamawa gamamani
Yukoo

Jiyuu samo u nani aru
Omosai mo kitsu katsuni
Fudoku sani butshi ishigare tei a

Kurushi kiru anemo
Miji moroko suutado
Itsukawaha reruto shiin jite
Kuga igase desae
Wara ateta noshime
Nani yorimo takaku dôkuwe

Mogeru no harewo hiroge
Susuu deyuku mira iie
Bokia reruwa rashi mokoe te uku
Mogeru no sorawo mi age
Susuu deyuku mira iie
Omoi nomomawa gamamani
Yukoo

Mogeru no harewo hiroge
Susuu deyuku mira iie
Bokia reruwa rashi mokoe te uku
Mogeru no sorawo mi age
Susuu deyuku mira iie
Omoi nomamawa gamamani
Yukoo

Dareyo rimo takagumade
Dareyo rimo tou gumade
Shiinji rena doko matetemo
Yukeru
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind