Ged A Sheòl Mi Air M' Aineol Lyrics

Julie Fowlis

Non-album songs

Lyrics to Ged A Sheòl Mi Air M' Aineol
Ged A Sheòl Mi Air M' Aineol Video:
Ged a sheòl mi air m' aineol
Cha laigh smalan air mi' inntinn
Ged a sheòl mi air m' aineol

'S ann à Boston a sheòl sinn
Dol air bhoidse chun na h-Ìnnsinn

Ged a sheòl mi air m' aineol
Cha laigh smalan air mi' inntinn
Ged a sheòl mi air m' aineol

Rinn sinn còrdadh ri captain
Air a' bhàrc a bha rìomhach

Ged a sheòl mi air m' aineol
Cha laigh smalan air mi' inntinn
Ged a sheòl mi air m' aineol

Trì latha roimh na Nollaig
Thàinig oirnn an droch shìde

Ged a sheòl mi air m' aineol
Cha laigh smalan air mi' inntinn
Ged a sheòl mi air m' aineol

Shèid i cruaidh oirnn le frasan
'S clachan mheallain a bha millteach

Ged a sheòl mi air m' aineol
Cha laigh smalan air mi' inntinn
Ged a sheòl mi air m' aineol

Cha robh ròpa 's cha robh òirleach
Nuair a reoth ann nach robh trì ann

Ged a sheòl mi air m' aineol
Cha laigh smalan air mi' inntinn
Ged a sheòl mi air m' aineol

Chaill sinn craiceann ar làmhan
Bha ar gàirdeanan sgìth dheth

Ged a sheòl mi air m' aineol
Cha laigh smalan air mi' inntinn
Ged a sheòl mi air m' aineol

Cha còignear nan seasamh
'S bha seachdnar nan sìneadh

Ged a sheòl mi air m' aineol
Cha laigh smalan air mi' inntinn
Ged a sheòl mi air m' aineol

Trì latha is trì oidhche
'S mi ri chuibhle ri droch shìde

Ged a sheòl mi air m' aineol
Cha laigh smalan air mi' inntinn
Ged a sheòl mi air m' aineol

Nuair a labhair an captain
"Illean tapaidh na dìobraibh

Ged a sheòl mi air m' aineol
Cha laigh smalan air mi' inntinn
Ged a sheòl mi air m' aineol

Nuair a ruigeas sibh cala
Bidh ur drama dhuibh cinnteach"

Ged a sheòl mi air m' aineol
Cha laigh smalan air mi' inntinn
Ged a sheòl mi air m' aineol

Tha lionn-diubh aig mo mhàthair
Is dùil aic' nach till mi

Ged a sheòl mi air m' aineol
Cha laigh smalan air mi' inntinn
Ged a sheòl mi air m' aineol
Cha laigh smalan air mi' inntinn
Ged a sheòl mi air m' aineol
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind