Lyrics to Fatte Desidera'
Fatte Desidera' Video:
A vita toj stavot lià cagnà
pcchè nun t può semb ndusskà:
promette e poi non viene, o sacc ka o vuò ben ma p na vot c lià fa pavà.
si ven ambress t vò akkumpagnà, lui non rinuncia alla sua libertà.
se spegni il cellulare lui proverà a chiamare, nemmen a kas pò tià fa truvà...

(RIT.)già ra stasera tu nun lià kiammà pruov akkussì FATTE DESIDERà, la donna facile ormai non va più, kell ka ankor nun e kapit tu..si t n scinn tu nun lià avvisà dopo a un'amica lui domanderà e a san pascal t ven a cerkà senza sapè ka si jiut a ballà. si pò t vatt iss vo fa vrè a tutt e cumpagn ka è kiù fort e te senza sapè ka pò è semb iss...kill ka sott sott soffr e kiù...

prepart kiù bell e komm si...si pò tu o nguntr mo lià fa murì..nn mettere l'anello che lui ti ha regalato, sul akkussì pò tu o può fa ngazzà...

(RIT.)già ra stasera tu nun lià kiammà pruov akkussì FATTE DESIDERà, la donna facile ormai non va più, kell ka ankor nun e kapit tu..si t n scinn tu nun lià avvisà dopo a un'amica lui domanderà e a san pascal t ven a cerkà senza sapè ka si jiut a ballà. si pò t vatt iss vo fa vrè a tutt e cumpagn ka è kiù fort e te senza sapè ka pò è semb iss...kill ka sott sott soffr e kiù...

PE ME TIà FA DESIDERààà...

(Grazie a carolina la rossa per questo testo)
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind