Lyrics to Durna Piosenka
Durna Piosenka Video:
Ala ma kota, milicja ma pa³ê Ale ma pa³ê, milicja ma kota Kot ma pa³ê, milicja ma Alê Ale Ala tapla siê w kale Komisariat naszym domem W naszym domu komisariat W Gdañsku wyszed³ nowy "Homek" Skiba to jest niez³y wariat Czapki na uszy gwarancj¹ sojuszy Gdy strzelasz z "katiuszy" to puchn¹ ci uszy Program partii nas nie zmartwi Armia Radziecka z tob¹ od dziecka Chcemy z armi¹ do Alaski D³u¿sze pa³y, l¿ejsze kaski Pañstwo ¿ywi i ubiera Nie obci¹¿aj, bo umiera O co chodzi w tej piosence Poka¿ czy masz czyste rêce Têgie rêce, pusta g³owa Na to chyba forsy szkoda Idzie drog¹ stary baca Wszyscy w Polsce maj¹ kaca Du¿o szczê?cia i s³odyczy Chocia¿ z parti¹ siê rozliczym QQRYQ, Antena Krzyku Wiêcej prawdy, ma³o kitu Pozdrowienia od podziemia Do widzenia, ?wiat siê zmienia Czo³gi do Wo³gi, smród na Wschód My pomys³ów mamy w bród £o³o ³o³o ³o³o ³o³o Co za durna piosenka
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind