Lyrics to D'ror Yikra
D'ror Yikra Video:
D'ror yikra I'ven im bat
V'yin-tzar-chem k'mo vavat
N'im shim-chem v'lo yushbat


Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind