Lyrics to Drainstar Rock
Ay, ay, ay, Thaiboy, ay
Huh, ay, what?
Ay, ay, ay, ay

Thaiboy Goon let's get it, Thaiboy Goon let's get it
Thaiboy Goon let's get it, Thaiboy Goon let's get it
Ay, ay, Thaiboy Goon let's get it, Thaiboy Goon let's get it (Thaiboy)
Thaiboy Goon let's get it
Cashin' comin' in, then I bag it up
Cashin' comin' in, then I bag it up
Cashin' comin' in, then I bag it up
Cashin' comin' in, then I bag it up
Drainstar rockin', Drainstar rockin'
Drainstar rockin', Drainstar rockin'
Drainstar rockin', Drainstar rockin'
Drainstar rockin', Drainstar rockin'
Big Bentley truck, give me good luck
Big Bentley truck, give me good luck
Big Bentley truck, give me good luck
Big Bentley truck, give me good luck
Drainstar rockin', Drainstar rockin'
Drainstar rockin', Drainstar rockin'
Drainstar rockin', Drainstar rockin'
Drainstar rockin', Drainstar rockin'


Drainstar rock, Drainstar rockin'
Drainstar rockin', Drainstar rockin'
Fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu