Lyrics to Dieu Gi Do
Dieu Gi Do Video:
(Music & Lyrics by Truc Ho)

Chi lan dau gap anh, ngo nhu dã quen tu lâu,

Chi lan dau gap anh, uoc mong duoc gan anh mãi!

Chi lan dau gap anh, nho nhung theo anh tung dêm

Chi lan dau gap anh, buoc chân chut quên loi ve!
Này nguoi tình dau tiên có nghe tim em boi hoi ?

Chi mot nu cuoi thôi khien em long ngây ngat

Này nguoi tình dau tiên hãy cho em xin mot lan,

Mot lan duoc gan anh, tron doi mình dìu nhau

Ve vùng troi tuoi tho ... de mong mo.....!!!
dieu gì dó voi ánh mat sáng khien cho lòng em biet den lan dau.

There is something in your eyes we can't deny.
Want to hold you arms I know I'll never let you go.
Dieu gì dó voi chút nang am khac lên hình bóng... anh

(Thanks to Van for these lyrics)
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind