Lyrics to Derinlerde
Derinlerde Video:
Zamanla tozlanmýþ bir tabutta kapalýyým
Zayýf ve yaþlýyým ölü uykumdan uyanýrken
Karlarýn altýnda donmuþ bir vücut
Cadýlarýn küllerinde gömülüyüm, derinlerde...

Ruhum yanýyor
Bedenim çürüyor
Bir ruh dolusu cehennem aleviyle
Geleceðim

Görebiliyorum, kapkara bir ýþýk
Aydýnlatýyor lanetlenmiþ mezarýmý
Küller uçuþuyor, gözlerimi açýyorum
Cadýlarýn küllerinde yanýyorum, derinlerde...

Günbatýmýný bekliyorum...
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind