Lyrics to Cheval
Ïntö vöïcïs tö
Ïntö vöïcïs tö

Ön mëä lëï
Kä lä mëä lëä kä
Mör të lï ö dä
Cö nä s gärm lä

Ëï tö ö sï
Mëä tshë ö sï
Tshë ö tshë ö kä
Lï tö kä vä
Rün tö ä

Ö sï lï pä lä
Ö sï lï pä lä
Ï ïn ï äë
Sö lä
Ï ïn ï flämä
Cöï ä tä
Ï lö vën lö
Ï tï ï lö nö ö tö ö lö