Balbinattor Edzy Lyrics

Acid Drinkers

Non-album songs

Lyrics to Balbinattor Edzy
Balbinattor Edzy Video:
Motyl poprzedza wielk¥ bab(c), a ona niesie Ümier sprzedaj(c) pierdoÆy, aby kupi chleb koä po3/4era konia, w dup(c) bije deszcz szpieg przycupn¥Æ w oknie, tramwaj g¢wnem jest Poklep moje smutne plecy, uszczypnij mnie w r¢3/4owy tyÆek obud" mnie trzytonowym budzikiem nie mog(c) uwierzy , 3/4e on ju3/4 tu jest Mieli draä, wci¥ga a3/4 miÆo leci na wysokich obrotach, wyssaÆ mi kr(c)gosÆup ten Balbinattor Edzy Szpetny staruch 3/4ebrze, wstydz(c) si(c) da drobne w¢dka mi wyÆ¥cza ÜwiatÆo, butem budz(c) w(c)3/4a czarownica ma r¢3/4ow¥ cip(c), czarny kamieä leczy mnie taks¢wkarz ma gor¥czke, o jedenastej czekaj¥ mnie Poklep moje smutne plecy, uszczypnij mnie w r¢3/4owy tyÆek obud" mnie trzytonowym budzikiem nie mog(c) uwierzy , 3/4e on ju3/4 tu jest Mieli draä, wci¥ga a3/4 miÆo leci na wysokich obrotach, wyssaÆ mi kr(c)gosÆup ten Balbinattor Edzy M¢zg rozÆazi mi si(c) w szwach gratis dziwka m(c)czy mnie - kondom biaÆy czy r¢3/4owy Batman! Sie masz bracie! Ja nie znosz(c) pali g¢wna Balbinattor na obrotach, w dup(c) bije deszcz Mieli draä, wci¥ga a3/4 miÆo leci na wysokich obrotach, wyssaÆ mi kr(c)gosÆup ten Balbinattor Edzy
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind