Lyrics to B-350
B-350 Video:
Hypnotized by the white
Fifty-two hours coast to coast
Hypnotized by the white
Fifty-two hours coast to coast
Hypnotized motorized
Running fifty-two hours coast to coast

Red light red light
Green light green light
Slow down slow down
It's yellow

Hypnotized by the white
Fifty-two hours coast to coast
Hypnotized by the white
Running fifty-two hours coast to coast
Hypnotized motorized
Running fifty-two hours coast to coast

Red light red light
Gotta stop it
Green light green light
It's time to go
Slow down slow down
It's yellow
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind