Arnavut Kaldirimlari Lyrics

Demet Sagiroglu

Non-album songs

Lyrics to Arnavut Kaldirimlari
Arnavut Kaldirimlari Video:
Biten sevgilerin ardýndan Aðlayamam ben böyle yas tutamam Her sözde her gözde þefkat aramam Kýrýyor kalbimi sonunda nasýl olsa Giden aþklarýmýn ardýndan Aðlayamam ben böyle yas tutamam Her sözde her gözde þefkat aramam Kýrýyor kalbimi sonunda nasýl olsa Dün seni gördüm rüyamda Arnavut kaldýrýmlý taþ sokakta Ah bir dili olsa da bir konuþsa Anlatýrdý masumca seni bana Öpsem bebek gözlerinden çok aðlatýrlar Sarsam seni kollarýmdan bir gün alýrlar Sevsem seni doyasýya yýpratýrlar Bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimizi ey kader Böyle mi olmalý solmalý sevgililer
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind