An Kou Tombé Lyrics

X-MEN

Saturday Night

Lyrics to An Kou Tombé
An Kou Tombé Video:
Aaaah arrété fè mwen chié dé labiè mwen brè Ou pé di mwen boulé ! pa véyé zafè mwen Barman ba mwen en kou pou mwen ratrapé kô mwen Et si ou mwen non ou kay brilé en enfè Mwen cé en bon tibolonm en boug sérieu Man ka travaille tou lé jou mèm lé jour férié Ah non sauf le dimanche ! mwen té oublié Le dimanche sé rhum épi dlo périé Pa zavè tchou mwen ki ni en malédiction Mwen pa sav sa mwen fè mai man ni bon pichon Chak fanm mwen trapé ka pren mwen pou en pigeon Yo ka sicé lagen mwen men paka minyin en nichon Hé hé a la tienne i passé Sé pa cho mhh c'est glacé Méssié mwen aléééé mwen ka déplacé Mwen ni poul mwen pou nouri épi bèf mwen pou maré Pa d'alcool au volant, abô moto mwen yé Mwen sé an père responsable, mwen sé en nonm mayé Lè i ni ligne dwèt, mwen ka roulé tou dwèt Lè i ni an virage mwen ka poussé'y sa pli sage

REFRAIN : Ti bolonm ou ka brè rhum rhum rhum Avant ou té ka fai sa po fai ganm ganm ganm Atchelmen ou pé pa rété sans bwè rhum rhum rhum Sé sa nou ka diy i pa ka tenn tenn tenn Ti bolonm lan ka mété coy ka bwè rhum rhum rhum Avan sé té pou ganm ganm ganm Atchelmen i pé pa rété sans bwè rhum rhum rhum Mai i pa ka tenn tenn tenn

Hé bé ga Gilbè, gilbè sa i di a Ho ou dwé mwen an kou mé pa ici a Bon man key passé bô cay ou apré midi a Man key minnin crase la ou sav Martini a Yé i ja midi, mwen poko minm mangé Ba mwen alé gadé sa antoinette mété enlè difé Hé fô mwen gadé pa ki chimin man key passé Jôdi a dimanche ni police ka drivé
Héé man rivé Antoinette ba mwen mangé Pa kité cracha mwen sec a té a man key énervé Mansel a minin mangé mwen ba mwen pass man key déclenché 18 ans nou mayé Ou sav bien mariw té pou rivé Sa ka fai combien l'anné man rimatché laissé allé Mais wéti mansel Antoinette dépi lè a man ka palé

(refrain)

Wéti madanm lan Yo sé diy kay la vide Mais sa pa possib Antoinette déssenn an vil Man pa inmin surprise hein tchè mwen fragile Wéti téléfone lan man key passé an kout fil Way way way way kissa ka alé la a Dépi talè a man ka tombé anlè messagerie a Antoinette zafè cow hein pass ou sav kissa man ka brè an kou pou sa

(refrain)

(Merci à amelia pour cettes paroles)
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind