Lyrics to Amphibian
Amphibian Video:
LEFT VOICE:

bidur loff

ah-aha-oooooow

aaaaaaaahhhhhh
aaaaaaaah
sem
woooo-ooooh

bidur loff

ah-aha-oooooow

aaaaaaaahhhhhh
aaaaaaaah
sem
woooo-ooooh

woo-woo-woo-ooh-ooh-aahh
aaaahhhhhhhhhhhh
woo-woo-caa
all semm un twee-wee
eeee
eee
vil see uheeeeeeee
eeeeeee


MAIN VOICE:

allt semm engin
et sa lat
sem too see tod
en all ju
sed alliday to see ha
all
allt se la
ehhhhhhhh
woooooo-ooooooo-ooooooo
woooooo-ooooooo-ooooooo
all semm
woooooo-ooooooo-ooooooo

doooooo-ooooooo-ooooooo

semm

en semm alay-ahhhh
ooow-oooh
semm all doo-woo-ooooooh
ooooooh
aaaaahhhh
seeee
en semm alay-ahhhh
eeeeeee

allt semm engin
et sa lat
sem too see tod
en all ju
sed alliday to see ha
all
allt se la
ehhhhhhhh

woooooo-ooooooo-ooooooo
woooooo-ooooooo-ooooooo
all semm
woooooo-ooooooo-ooooooo

doooooo-ooooooo-ooooooo

semm

en semm alay-ahhhh
ooow-oooh
semm all doo-woo-ooooooh
ooooooh
aaaaahhhh
seeee
all semm alay-ahhhh
eeeeeee
ther as
uh-uh-uh-uh-uh-uh

leeeeeeeeeeee

eeeeee
aaaaaahhhhhhhh


RIGHT VOICE:

bidur la ya ke la
tell thay
ah-engin
share

allt semm
engin share
mali
all
semm
ala-le

ende
enali bed

ahhhh-ahhh sem alli
ther-wooooo
ahhhh ooo-ooh
aaaaaaaaahhhhhh
sem ali
eeeeeee

bidur la ya ke la
tell thay
ah-engin
share

allt semm
engin share
mali
all
semm
ala-le

ende
enali bed
wooo-oooh
ahhhh-ahhh sem alli
ther-wooooo
ahhhh ooo-ooh
aaaaaaaaahhhhhh
sem ali
eeeeeee
ther as
uh-ah-ah-uh-doo-woo-ooh
un
all dens on
tin day al sen
call say
ah
all sem de
all se
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind