Lyrics to Ölü Kadar Soluk V
Ölü Kadar Soluk V Video:
Unutuldun binlerce yýllýk topraðýn altýnda
Çöken sisin ebediyen sakladýðý soðuk günbatýmlarýnda
Göremediðin güneþin altýnda
Terk edildin ölmeden atýldýðýn bu karanlýk çukurda

Bir ýþýk bekledin gözlerine dolacak
Uðursuz mezar topraðý üzerinden kalkýnca
Parlayan bir güneþ doðacaktý ufukta
Ya da serin bir yaðmur puslu bir kýþ akþamýnda

Unutuldun kimsenin hatýrlamayacaðý mezarýnda
Solan çiçeklerin yanýnda yattýðý toprakta
Göremediðin güneþin altýnda
Terk edildin ölmeden yatýrýldýðýn bu son uykuda
Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind