Sawah Lyrics

Sawah lyrics

Abdel Halim Hafez

Rate this song:
1 2 3 4 5
No votes yet, be the first!
Sawah Video:
Lyrics to Sawah Sawah, wei mashee feil beilaad, sawah
Weil khatwa beinee wei bein habibee barah
Meish war bei-eed, wana feeh gareeh
Weil leil yei-arab, weil nahar rawah
Wein laakom habibee, saleimulee alei
Tameinuneel asmaranee, amla eil el ghorba fee

Sawah, wana mashee layalee
Sawah, walla daree bhalee
Sawah, meil for-a ya ghalee
Sawah, eih elee garalee

Weisneen, weisneen wana dayeib bsho' wei haneen
Ayeiz a-araf bass taree-u meinein
Ya eounee, ah ya eounee,
Eih garalak fein enta, wei bta-meil eih
Ya znounee, ah ya znounee mat seibounee
Meish naaeis ana heer aleil
Lana areif ar-taah, wana ta-yeih sawaah
Ya amar ya naseenee
Raseenee alee ghayeib
Nawarlee, wareenee, seikeit el habayeib
Waseitak, weiseiya, ya shaheid alaya
Teikeelu alei beiya
Weilee aseito blayaleiya
[ These are Sawah Lyrics on http://www.lyricsmania.com/ ]
Other Abdel Halim Hafez Lyrics
Comments to these lyrics
Leave a Comment
No comments to these lyrics yet, be the first!
Say you like Lyrics Mania!