Nkosi Sikelel IAfrika Lyrics

Nkosi Sikelel IAfrika lyrics

Nationalhymne

Rate this song:
1 2 3 4 5
No votes yet, be the first!
Nkosi Sikelel IAfrika Video:
Lyrics to Nkosi Sikelel IAfrika Nkosi sikelel `iAfrika
Maluphakanyisw? uphondo lwayo
Yizwa imithandazo yethu
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo
Nkosi sikelel `iAfrika
Maluphakanyisw? uphondo lwayo
Yizwa imithandazo yethu
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo
Morena boloka setjhaba sa heso
O fedise dintwa la matshwenyeho
Morena boloka setjhaba sa heso
O fedise dintwa la matshwenyeho
O se boloke, o se boloke?setjhaba sa heso
Setjhaba sa Afrika
O se boloke, o se boloke?setjhaba sa heso
Setjhaba sa Afrika
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo
Nkosi sikelel `iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo
Yizwa imithandazo yethu
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo
Morena boloka setjhaba sa heso
O fedise dintwa la matshwenyeho
Morena boloka setjhaba sa heso
O fedise dintwa la matshwenyeho
O se boloke, o se boloke setjhaba sa heso
Setjhaba sa Afrika
O sa monja(5x)
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo
O sa monja(5x)
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo
[ These are Nkosi Sikelel IAfrika Lyrics on http://www.lyricsmania.com/ ]
Other Nationalhymne Lyrics
Comments to these lyrics
Leave a Comment
No comments to these lyrics yet, be the first!
Say you like Lyrics Mania!