Nkosi Sikelel IAfrika Lyrics

Nkosi Sikelel IAfrika lyrics

Nationalhymne

Rate this song:
1 2 3 4 5
No votes yet, be the first!
Nkosi Sikelel IAfrika Video:
Lyrics to Nkosi Sikelel IAfrika Nkosi sikelel `iAfrika Maluphakanyisw? uphondo lwayo Yizwa imithandazo yethu Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo Nkosi sikelel `iAfrika Maluphakanyisw? uphondo lwayo Yizwa imithandazo yethu Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo Morena boloka setjhaba sa heso O fedise dintwa la matshwenyeho Morena boloka setjhaba sa heso O fedise dintwa la matshwenyeho O se boloke, o se boloke?setjhaba sa heso Setjhaba sa Afrika O se boloke, o se boloke?setjhaba sa heso Setjhaba sa Afrika Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo Nkosi sikelel `iAfrika Maluphakanyisw' uphondo lwayo Yizwa imithandazo yethu Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo Morena boloka setjhaba sa heso O fedise dintwa la matshwenyeho Morena boloka setjhaba sa heso O fedise dintwa la matshwenyeho O se boloke, o se boloke setjhaba sa heso Setjhaba sa Afrika O sa monja(5x) Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo O sa monja(5x) Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo


Nkosi sikelel `iAfrika
Maluphakanyisw? uphondo lwayo
Yizwa imithandazo yethu
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo
Nkosi sikelel `iAfrika
Maluphakanyisw? uphondo lwayo
Yizwa imithandazo yethu
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo
Morena boloka setjhaba sa heso
O fedise dintwa la matshwenyeho
Morena boloka setjhaba sa heso
O fedise dintwa la matshwenyeho
O se boloke, o se boloke?setjhaba sa heso
Setjhaba sa Afrika
O se boloke, o se boloke?setjhaba sa heso
Setjhaba sa Afrika
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo
Nkosi sikelel `iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo
Yizwa imithandazo yethu
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo
Morena boloka setjhaba sa heso
O fedise dintwa la matshwenyeho
Morena boloka setjhaba sa heso
O fedise dintwa la matshwenyeho
O se boloke, o se boloke setjhaba sa heso
Setjhaba sa Afrika
O sa monja(5x)
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo
O sa monja(5x)
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo


Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind
[ These are Nkosi Sikelel IAfrika Lyrics on http://www.lyricsmania.com/ ]
Say you like Lyrics Mania!