Kojo No Tsuki Lyrics

Kojo No Tsuki lyrics

Scorpions

Rate this song:
1 2 3 4 5
by 1 Users
Kojo No Tsuki Video:
Lyrics to Kojo No Tsuki Music: R.Taki
Lyrics: B.Tsuchii
Arranged by: "Scorpions"

Haru koro no hana no en
Meguru sakazuki kagesashite
Chiyo no matsu ga e wakeideshi
Mukashi no hikari Ima izuko
Mukashi no hikari Ima izuko

Aki jinei no schimo no iro
Nakiyuku kari no kazu misete
Uuru tsurugi ni terisoishi
Mukashi no hikari ima izuko

Ima kojo no yowa no tsuki
Kawaranu hikari ta ga tame zo
Kaki ni nokoru wa tada kazura
Matsu ni uto wa tada arashi

Tenjokage wa kawaranedo
Eiko wa utsuru yo no sugata
Utsusan toteka ima mo nao
Ah! Kojo no yowa no tsuki

[ These are Kojo No Tsuki Lyrics on http://www.lyricsmania.com/ ]
Other Scorpions Lyrics
Comments to these lyrics
Leave a Comment
No comments to these lyrics yet, be the first!
Say you like Lyrics Mania!