Inta Eih Lyrics

Inta Eih lyrics

Nancy Ajram

Rate this song:
1 2 3 4 5
No votes yet, be the first!
Inta Eih Video:
Lyrics to Inta Eih Enta eih mush gefaiya aalaik Tegrahni haram aalaik inta eeih Inta laih dimooai habibi tehom aalaik Tab w laih ana radya enak tegrahni u roochi feek Tab w laih yaani eih radya beaazabi bain edaik (x2) Law kan da hob ya willi minno W law kan da zanbi matoub aanno Law kan naseebi aaeesh fey gerah Hayaeesh fey gerah (x2) Mish haram mish haram enak tekhdaani fey hobak leek Mish haram elrahram wis neen hayati w aaeesh eleek Daa awam walla kan leaaba fey hayatak it daweek Daa awam el hanan w chod albi w amali feek (x2) Law kan da hob ya willni mino W law kan da zanbi matoub aanno Law kan naseebi aaeesh fey gerah Hayaeesh fey gerah (x5)


Enta eih mush gefaiya aalaik
Tegrahni haram aalaik inta eeih
Inta laih dimooai habibi tehom aalaik
Tab w laih ana radya enak tegrahni u roochi feek
Tab w laih yaani eih radya beaazabi bain edaik (x2)
Law kan da hob ya willi minno
W law kan da zanbi matoub aanno
Law kan naseebi aaeesh fey gerah
Hayaeesh fey gerah (x2)
Mish haram mish haram enak tekhdaani fey hobak leek
Mish haram elrahram wis neen hayati w aaeesh eleek
Daa awam walla kan leaaba fey hayatak it daweek
Daa awam el hanan w chod albi w amali feek (x2)
Law kan da hob ya willni mino
W law kan da zanbi matoub aanno
Law kan naseebi aaeesh fey gerah
Hayaeesh fey gerah (x5)


Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind
[ These are Inta Eih Lyrics on http://www.lyricsmania.com/ ]
Other Nancy Ajram Lyrics
Comments to these lyrics
Leave a Comment
No comments to these lyrics yet, be the first!
Say you like Lyrics Mania!