Durna Piosenka Lyrics

Durna Piosenka lyrics

Big Cyc

Rate this song:
1 2 3 4 5
No votes yet, be the first!
Durna Piosenka Video:
Lyrics to Durna Piosenka Ala ma kota, milicja ma pa³ê Ale ma pa³ê, milicja ma kota Kot ma pa³ê, milicja ma Alê Ale Ala tapla siê w kale Komisariat naszym domem W naszym domu komisariat W Gdañsku wyszed³ nowy "Homek" Skiba to jest niez³y wariat Czapki na uszy gwarancj¹ sojuszy Gdy strzelasz z "katiuszy" to puchn¹ ci uszy Program partii nas nie zmartwi Armia Radziecka z tob¹ od dziecka Chcemy z armi¹ do Alaski D³u¿sze pa³y, l¿ejsze kaski Pañstwo ¿ywi i ubiera Nie obci¹¿aj, bo umiera O co chodzi w tej piosence Poka¿ czy masz czyste rêce Têgie rêce, pusta g³owa Na to chyba forsy szkoda Idzie drog¹ stary baca Wszyscy w Polsce maj¹ kaca Du¿o szczê?cia i s³odyczy Chocia¿ z parti¹ siê rozliczym QQRYQ, Antena Krzyku Wiêcej prawdy, ma³o kitu Pozdrowienia od podziemia Do widzenia, ?wiat siê zmienia Czo³gi do Wo³gi, smród na Wschód My pomys³ów mamy w bród £o³o ³o³o ³o³o ³o³o Co za durna piosenka


Ala ma kota, milicja ma pa³ê
Ale ma pa³ê, milicja ma kota
Kot ma pa³ê, milicja ma Alê
Ale Ala tapla siê w kale
Komisariat naszym domem
W naszym domu komisariat
W Gdañsku wyszed³ nowy "Homek"
Skiba to jest niez³y wariat
Czapki na uszy gwarancj¹ sojuszy
Gdy strzelasz z "katiuszy" to puchn¹ ci uszy
Program partii nas nie zmartwi
Armia Radziecka z tob¹ od dziecka
Chcemy z armi¹ do Alaski
D³u¿sze pa³y, l¿ejsze kaski
Pañstwo ¿ywi i ubiera
Nie obci¹¿aj, bo umiera
O co chodzi w tej piosence
Poka¿ czy masz czyste rêce
Têgie rêce, pusta g³owa
Na to chyba forsy szkoda
Idzie drog¹ stary baca
Wszyscy w Polsce maj¹ kaca
Du¿o szczê?cia i s³odyczy
Chocia¿ z parti¹ siê rozliczym
QQRYQ, Antena Krzyku
Wiêcej prawdy, ma³o kitu
Pozdrowienia od podziemia
Do widzenia, ?wiat siê zmienia
Czo³gi do Wo³gi, smród na Wschód
My pomys³ów mamy w bród
£o³o ³o³o ³o³o ³o³o
Co za durna piosenka


Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind
[ These are Durna Piosenka Lyrics on http://www.lyricsmania.com/ ]
Other Big Cyc Lyrics
Comments to these lyrics
Leave a Comment
No comments to these lyrics yet, be the first!
Say you like Lyrics Mania!