Crapa Pelada Lyrics

Crapa Pelada lyrics

Antonella Ruggiero

Crapa Pelada Video:
Lyrics to Crapa Pelada
crapa pelada la fa i turtei,
ghe ne dà minga ai so fradei

i sò fradei fan la fritada,
ghe ne dan minga a crapa pelada

crapa pelada la fa i turtei,
ghe ne dà minga ai so fradei

i sò fradei fan la fritada,
ghe ne dan minga a crapa pelada

crapa pelada la fa i turtei,
ghe ne dà minga ai so fradei

i sò fradei fan la fritada,
ghe ne dan minga a crapa pelada

crapa pelà, crapa pelà
crapa pelà, crapa pelà
crapa pelà, crapa pelà
crapa pelà, crapa pelà

Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind
Other Antonella Ruggiero Lyrics
Comments to these Lyrics
Leave a Comment
No comments to these lyrics yet, be the first!