Cay Dan Sinh Vien Lyrics

Cay Dan Sinh Vien lyrics

My Tam

Rate this song:
1 2 3 4 5
No votes yet, be the first!
Cay Dan Sinh Vien Video:
Lyrics to Cay Dan Sinh Vien Thời sinh viên có cây đàn ghi-ta Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha cất vang cùng lời ca. Đời sinh viên quý cây đàn ghi-ta Nhờ ghi ta mới quen nàng mời ca Buông tiếng đàn tang tình tang tính Hát lên bài nhớ thương, thương mến tình đồng hương. Đời sinh viên sống trong tình bạn thân Khi thấy anh buồn tôi nâng phím đàn, tính tang tính tình tang Cây Đàn Sinh Viên lyrics on http://music.yeucahat.com/song/Pupil-Student/141-Cay-Dan-Sinh-Vien~My-Tam.html Cùng dắt nhau qua những ngày gian khó Cùng dắt nhau qua quãng đời sinh viên. Rồi mai đây bước danh lợi phồn hoa Khi nghe tiếng đàn, ta nhớ năm nào, Thức suốt đêm dài (trong) những ngày thi đến Giờ nhớ nhau nhớ nhau thật nhiều Giờ nhớ nhau ta ôm đàn ghi-ta...


Thời sinh viên có cây đàn ghi-ta
Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca
Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha cất vang cùng lời ca.
Đời sinh viên quý cây đàn ghi-ta
Nhờ ghi ta mới quen nàng mời ca
Buông tiếng đàn tang tình tang tính
Hát lên bài nhớ thương, thương mến tình đồng hương.
Đời sinh viên sống trong tình bạn thân
Khi thấy anh buồn tôi nâng phím đàn, tính tang tính tình tang
Cây Đàn Sinh Viên lyrics on
http://music.yeucahat.com/song/Pupil-Student/141-Cay-Dan-Sinh-Vien~My-Tam.html
Cùng dắt nhau qua những ngày gian khó
Cùng dắt nhau qua quãng đời sinh viên.
Rồi mai đây bước danh lợi phồn hoa
Khi nghe tiếng đàn, ta nhớ năm nào,
Thức suốt đêm dài (trong) những ngày thi đến
Giờ nhớ nhau nhớ nhau thật nhiều
Giờ nhớ nhau ta ôm đàn ghi-ta...


Songwriters:
Publisher:
Powered by LyricFind
[ These are Cay Dan Sinh Vien Lyrics on http://www.lyricsmania.com/ ]
Other My Tam Lyrics
Comments to these lyrics
Leave a Comment
No comments to these lyrics yet, be the first!
Say you like Lyrics Mania!